Crowdfunding

...giver ideer på Langeland vinger
Vilkår og betingelser


Projektmager

§ 1. Kun personer, der er myndige efter gældende dansk lov, kan oprette projekter på Crowfunding.dk. Projektmager skal helst have folkeregisteradresse i udkantsdanmark eller være indehaver eller leder af en virksomhed, institution eller forening i udkantsdanmark. Crowdfunding.dk kan efter ansøgning dispensere fra bopælskravet, hvis projektet kan give arbejdspladser i udkantsdanmark.

§ 2. For at kunne oprette et projekt, skal man logge ind og fremsende en forretningsplan med beskrivelse af projektet. Man skal oplyse personnavn, adresse, telefonnummer og emailadresse.

§ 3. Disse private oplysninger videregives ikke til tredjepart, og der sendes ikke uønskede emails til projektmager.

§ 4. Projektmager skal acceptere, at projektet ikke bliver lagt på Crowdfunding.dk før en komité af eksperter har vurderet projektet, og at denne komité afgør, om projektet har den ønskede kvalitet, der gør det egnet til at lægge på Crowdfunding.dk.

§ 5. Projekterne skal have til sigte at skabe arbejdspladser i udkantsdanmark eller på anden måde skabe økonomisk fremgang i udkantsdanmark.

§ 6. Projekterne må på ingen måde krænke tredjeperson rettigheder. Der skal være tale om projekter, som projektmageren har de fulde rettigheder til. Crowdfunding.dk kan omgående fjerne projektet, hvis dette viser sig ikke at være tilfældet. Eventuelle tvister om krænkelser af rettigheder er en sag mellem den påståede krænker og den part, der føler sine rettigheder krænket. Crowdfunding.dk er ikke part i en eventuel tvist.

§ 7. Som projektmager skal man rette sig efter god net-etikette og dansk lovgivning. Man skal i blogs, kommentarer, spørgsmål og svar opføre sig høfligt og korrekt. Indlæg kan uden varsel blive slettet af Crowdfunding.dk, hvis indlæg skønnes at krænke god net-etikette eller dansk lovgivning. Crowdfunding.dk er uden ansvar for eventuelle ulovlige udsagn, der måtte fremkomme. Den person, der er fremkommet med de ulovlige ytringer, er eneansvarlig.


Investor

§ 8. Alle personer over 15 år kan oprette en profil som investor. 

§ 9. For at blive investor, skal man oprette en profil som investor og oplyse personnavn, adresse og emailadresse. 

§ 10. Disse private oplysninger videregives ikke til tredjepart, og der sendes ikke uønskede emails til investorerne. 

§ 11. Investorer, der tilbyder penge er bundet af deres budgivning. Penge, der er tilbudt gennem elektronisk betaling, er låst i budgivningsperioden og vil blive trukket, når projektet har opnået det støttebeløb, der er opgivet på hjemmesiden. Hvis projektet indenfor tidsfristen ikke når sit mål, bliver pengene fra investorerne ikke trukket.

§ 12. Crowdfunding.dk er offentligt støttet og får ikke provision af de beløb, som investorerne tilbyder. Hele beløbet går ubeskåret til projektmager, hvis altså projektet når sit mål.

§ 13. Som investor skal man rette sig efter god net-etikette og dansk lovgivning. Man skal i blogs, kommentarer, spørgsmål og svar opføre sig høfligt og korrekt. Indlæg kan uden varsel blive slettet af Crowdfunding.dk, hvis indlæg skønnes at krænke god net-etikette eller dansk lovgivning. Crowdfunding.dk er uden ansvar for eventuelle ulovlige udsagn, der måtte fremkomme. Den person, der er fremkommet med de ulovlige ytringer, er eneansvarlig.


Generelt

§ 14. Crowdfunding.dk har alle rettigheder til det materiale, der ligger på hjemmesiden.

§ 15. I tilfælde af uenigheder mellem Crowdfunding.dk og brugerne (projektmagerne og investorerne) skal der i første omgang rettes skriftlig klage til Crowdfunding-sekretariatet, Torvet 5, 5900 Rudkøbing, email: preben@langeland.dk. Bilægges tvisten ikke herved, skal Crowfunding-komiteen afgøre sagen. Hvis det heller ikke er muligt at bilægge tvisten herved, må klager indbringe sagen for retten ved Crowdfunding.dk’s hjemting.

Kategorier   ·   Kontakt   ·   Vilkår og betingelser   ·   FAQ   ·   Hvem står bag?   ·   Presse
Acceptmærke